top of page
Search
  • yaelir1

יעילותה של הרפלקסולוגיה בהפחתת חרדה במהלך לידה בקרב יולדות בפעם ראשונה
עד 15% מהנשים בהריון חוות חרדה בדרגה גבוהה. תופעה זו מלווה בתהליכים הורמונאליים ודלקתיים שונים, וכמו כן נראה שיש לה השפעות שליליות ברמה הפיזית, התנהגותית ונפשית על התינוק. למשל, לילדים שנולדו לאמהות חרדות יש רמה גבוהה יותר של מחלות ילדות ונעורים, ובעיקר הפרעות הורמונאליות אשר נראה שהן מושפעות מפעילות מוגברת של ציר ההיפותלמוס-אצטרובל-אדרנל בתגובה לפעילות נפשית מוגברת. יתרה מכך, רמת חרדה קיצונית נצפתה כגורם המגביר את אחוז הניתוחים הקיסריים ומאריך את משך תהליך הלידה. הקטקולמינים (catechlamine) המופרשים כתגובה לחרדה משפיעים על הרחם בכך שיחד עם רמת האפינפרין הגבוהה מוביל לרמת התכווצויות נמוכה יותר של הרחם, ובכך למעשה מאריך את משך הלידה. כיוון שלידה ממושכת עלולה להשפיע באופן שלילי על האם והעובר, יש לזהות מצב חרדה בשלב מוקדם ככל האפשר. זאת במיוחד בקרב היולדות בפעם הראשונה (primiparas) , אצלן קיימת נטייה ללידה ממושכת יותר מאשר אלו עבורן זו אינה הלידה הראשונה (multiparas).

בשל ההשפעה השלילית של תרופות הרגעה שונות, קיימת עליה בשנים האחרונות בהטמעת הרפואה המשולבת בבתי החולים, כולל בחדרי הלידה. אלו מיושמים בלידה בבטחה וביעילות, ביחד עם הרפואה הקונבנציונלית, וכוללים דיקור, ארומטרפיה, טיפולי גוף-נפש או תוספים.

מחקרים שונים עד כה הצביעו על יעילותה של הרפלקסולוגיה בהרגעת יולדות, אם בלידה ראשונה או יותר. מטרתו של מחקר זה היתה לבחון את יעילותה של הרפלקסולוגיה בהרגעת נשים העוברות לידה ראשונה וחוות חרדה בדרגה בנונית-גבוהה ((Visual Analogue Scale ≥4, בנקודות זמן לאורך הלידה. במחקר נבחן גם הקשר בין חרדה לבין רמות כאב וכן את רמת הציפיות מהרפלקסולוגיה של היולדות. בנוסף, החוקרים בחנו את השפעת החרדה על משך השלב הראשון והשני של הלידה.

מחקר זה כלל 99 נשים אשר טופלו בטיפולים קונבנציונליים שונים להרגעת חרדה וברפלקסולוגיה ו-90 ללא רפלקסולוגיה. המחקר נערך במחלקת היולדות של בית החולים בני ציון בחיפה במהלך יוני 2015-אוגוסט 2016.

תוצאות המחקר הצביעו על יעילות הרפלקסולוגיה הן בהורדת רמת החרדה והן בקיצור משך הלידה.

הורדת רמת החרדה נצפתה מיד עם סיום ובמהלך השעה שאחרי הטיפול הרפלקסולוגי לעומת קבוצת הביקורת. תצפית זו נמדדה במידה ניכרת יותר ככל שהנשים היו משכילות יותר נשים משכילות. ההטבה הטובה ביותר נצפתה בקרב נשים שהתקבלו לבית החולים בשלב הלאטנטי (פתיחה של עד 3סמ'). יש לציין שלסיבת החרדה (חשש לחיי העובר, ליולדת, וכו') היתה השפעה על שינוי ברמת החרדה. לנסיון קודם עם רפלקסולוגיה או לרמת הציפיות ממנה לא היתה השפעה על רמת החרדה לעומת קבוצת הביקורת.

לטיפולי הרפלקסולוגיה לא היתה השפעה על משך הלידה לעומת קבוצת הביקורת.

מסקנת המחקר היתה שלרפלקסולוגיה יכולה להיות השפעה חיובית וקצרת-טווח על הורדת רמת החרדה בקרב נשים העוברות לידה ראשונה ושהיא בטוחה לשימוש.

לקריאת המחקר - Complementary Therapies in Clinical Practice 38 (Feb. 2020) 101085


*תודה לשמואל לוי (סמי) שאיתר עבורנו את המחקר ולעודד שפר שכתב את תקציר המחקר.127 views0 comments
bottom of page