top of page

כנס משותף של האיגודים המובילים ברפואה משלימה

אנו נרגשים לספר על שיתוף פעולה ייחודי במינו, בכנס משותף של האיגודים המובילים לרפואה משלימה בישראל.

לכל מקצוע בריאות, יש את משנתו וגישתו האחרת לטיפול במכאובי האדם.

האחד יטפל דרך הרפואה הסינית, אחרים בעזרת טיפול בכפות הרגליים, התזונה או העיסוי ...

מה אנחנו באמת יודעים על התחום המשיק לנו?

כמה אנחנו לא יודעים?

מתוך ההבנה שכולנו עוסקים בתחום הטיפול והרצון לשתף זה את זה בידע הנצבר מכל שיטת טיפול נולד מיזם ולראשונה, כנס משותף בו כל ארגון יביא את משנתו לטובת כלל המטפלים.

הכנס הקרוב יעסוק ב ''פתולוגיות וטיפול במחמם האמצעי"

bottom of page