top of page

מהי רפלקסולוגיה- זווית התבוננות נוספת

מהי רפלקסולוגיה  - זווית התבוננות נוספת

 

אהובה ויזמן

לאורך הגוף עוברים מסלולי אנרגיה הקושרים בין האברים בגוף ומעבירים אינפורמציה אנרגטית דרך רקמת החיבור. המסלולים הללו הינם בעלי יכולת תקשורת, פעימה, תנועה, התחדשות חיים. התהליך הטבעי הינו תהליך של בלאי והתחדשות שאינו סטאטי, הטבע ואנו בתוכו מחפשים את שיווי המשקל היותר מאוזן בתוך חוסר האיזון.
 

בתהליך ייצוב המשקל וחיפוש אחר איזון משתתפים מסלולים אנרגטיים אלה, וכמו כל מסלול גמיש- יש לו את היכולת להתרחב ולהצטמצם בהתאם לעומס התנועה והחומרים בתוכו. במסלולים אלו קיימת נטייה להתגבש ולאבד את הגמישות שלהם בצורה של משקעים והתגבשות, ההתגבשות מונעת מנוזל הרקמה לנוע בחופשיות במסלולים שלו.
 

מערכות הגוף מאפשרות ניקוי תמיסת הרקמה באמצעות "ברכות "המאטות את קצב הזרימה וגורמות לשקיעת הפסולת. הן ממוקמות בגוף במקומות בעלי ריכוז גבוה של כלי דם ומובילי לימפה, אשר מסוגלים לקלוט את הפסולת השוקעת ולהעביר את התמיסה למערכת פינוי של הגוף. המשקעים האלה מתנקזים ומשתקפים בכפות הרגלים בצורות שונות החל מקריסטלים, ומאחר שהגוף משתקף בכפות הרגלים נתן לאתר את האזורים החסומים בגוף. התגבשות התמיסה בגוף יוצרת שיבושים בתקשורת בין האברים והרקמות אשר גורמים לחוסר איזון, וזה מתורגם בחומר ככאב או מחלה המשפיע במקביל גם על הנפש והרוח ולהפך, אם אנו בדיכאון וחלשים מבחינה נפשית תהיה לכך השפעה על גופנו.

כאשר אנו בריאים ומאוזנים קצב הזרימה והפעימה של התמיסה, הנוזל הבין-תאי לכף הרגל הוא כזה שהליכה רגילה נותנת עיסוי מספיק לניקוי ומניעת התגבשות, אך כאשר נוצרת בעיה באיבר מסוים בגוף נחוץ עיסוי מוגבר, יזום ומכוון.

הרפלקסולוגיה מבקשת לפתוח את המסלולים דרך לחיצות, שפשוף, המרצה, חימום ועוד. 

bottom of page