top of page

אבחון האדם על פי ארבעת היסודות

אבחון האדם על פי ארבעת היסודות

מאת: דובב גלס

אבחון על פי ארבעת היסודות כפי שמשתקפים בכף הרגל, מעורר לבטים וגישות שונות. במקרים רבים קשה להגיע להסכמה, והשפה הרפלקסולוגית השונה ממורה למורה מסבכת את העניין עוד יותר.

נברר יחד כיצד בוחנים את הכף ומחליטים לגבי היסודות איכותם וגודלם.

הקדמה:

תיאורית היסודות טוענת שלכל דבר הנמצא בעולם יש מארבעת האיכויות האלה. בבואנו לנתח את האדם לא נתייחס ליסוד אחד אלא לכל יסוד ויסוד, ולאיכותו הפנימית.לאדם יש ארבע יסודות שמאפשרים לו להתנהל על פי בחירתו האישית שזה נפלא וייחודי למין האנושי. משמעות היכולת הזו היא יכולת הסתגלות לתנאי החיים השונים הנדרשים בכל תקופה. מכאן  נשאלת השאלה : מדוע לאבחן את האדם? מה התועלת בכך? שהרי האדם מסוגל לכל התנהלות וביכולת האדם לבחור את היסודות בהם ישתמש כרצונו . מה החשיבות של המבנה הייחודי שמייחד כל אדם?

התשובה לשאלה הזו היא שהאדם לא מגיע לעולם כמו לוח חלק. יש לאדם כוחות ייחודיים לו. את הכלל הזה למדתי ממורתי לכירולוגיה תמר זוהר שיר:" פוטנציאל מהווה צורך". כוונת משפט זה לומר שכוח הנמצא באדם איננו רק מספר על כישרון בלבד אלא על צורך להוציא את הפוטנציאל לפועל. כוחות אלו אינם רק כוח אלא גם צורך. לדוגמה אדם עם אדמה גדולה זקוק לביטחון ויכול להשרות ביטחון רב ולכן בכל יסוד נצטרך לבדוק את גודלו את איכותו וגם את השימוש שמתבצע בו. וכך נוכל להבין את התנהלות האדם באופן רחב ועמוק.יסוד שהאדם לא יוציאו לפועל יגרום לאדם לחוש תסכול.  יסוד האדמה לדוגמה מכיל בטבע חומרים אווריריים ורכים כמו חול וסוגי אדמה קשים כמו סלעים ויהלום. בתרגום לאדמה באדם ובכף רגלו, יתכן שנמצא עקב חולית (רכה וניתנת לעיצוב) או עקב סלעית (קשה וגסה) ושני המצבים מאוזנים. וכך הלאה כל היסודות ננסה לברר את גודלו של היסוד וגם את איכותו. על מנת להוציא את הכוחות הייחודיים לפועל ולחוש מלאות וסיפוק.

מכאן נבין שלכל אדם אופי ייחודי שאיתו הוא בא לעולם. בנוסף לכך חלק מעיצוב אישיותו קורה במהלך חייו ובמיוחד בינקות ובילדות. האדם יכול לבחור להיות קשה למרות מבנהו הרך בבסיסו. דבר זה אפשרי אך דורש מן האדם הקרבה רבה ויכול לגרום לחסרי איזון ותחלואה. בכף הרגל זה יראה כסימני חוסר איזון ופלישות.


כל יסוד בכף יספר לנו על:

 • כמות הכוחות שיש בו.

 • כישורים שבפוטנציאל .

 • תשוקות ומאוויים.

 • מה פעל האדם עם הכוח שיש לו .

 • שחיקה ותחלואים.

 • יכולת שיתוף עם כוחות אחרים או ערבוב פנימי.


נחלק את האבחון לשני חלקים הגנטי המשפחתי (מולד) והמבנה  האישי (נרכש)

המבנה המולד -  שמיוצג בכף הוא תוצר של התורשה המשפחתית, מבנה זה  מספר לנו אלו השפעות קיבל האדם מהוריו. אמא תיוצג בכף שמאל ואבא בכף ימין. אין זה מספר על היסוד העיקרי של כל אחד מההורים אלא מהי החוויה שחווה הילד מהוריו ,דבר שעיצב את האישיות בהתאם.

מבנה מלבני – כף הרגל בשרית ומעניקה תחושת מלאות ורוחב – מייצגת הורה אדמתי שהשפיע תפישה והתנהלות אדמתית על הילד.

מבנה אליפטי – כף רגל מאורכת ובעלת בשר מעניקה תחושה מעוגלת – מייצגת הורה מיימי שהשפיע תפישה והתנהלות מים על הילד.

מבנה גביע- כף רגל המתרחבת משני צידיה (אפילו מעט) עד ליסוד האש. - מייצגת הורה אשי שהשפיע תפישה והתנהלות אש על הילד.

מבנה גרמי - כף רגל מאורכת רזה וללא הרבה בשר .לעיתים העצמות בולטות. - מייצגת הורה אווירירי שהשפיע תפישה והתנהלות אוורירית על הילד.

מכיוון שניתן לראות במשפחה כמה אחים שונים במבנה אישיותם עם מבנה כף דומה אבל יסודות שונים , המבנה הכללי של הרגל ישקף רק את היכולות והכוחות שהוטמעו באדם על ידי משפחתו. אני נוטה לומר שזה משקף כ 30% מהמבנה האנושי.

 

יסודות נרכשים  - יסודות אלו מחלקים את כף הרגל בתוכה לרוחבה לארבעה פלחים. יסודות אלו הם אישים וכל אחד יתפתח אחרת למבנה ייחודי , בעזרת הכלים הבאים:

 • מבנה עצמי

 • השפעת ההורים והמשפחה

 • השפעה חברתית

 • מצב הסביבה (מלחמה כדוגמה)

 • חוויות משמעותיות

 • טראומות
   

המבנה הנרכש הוא סוד כוחו של הפרט, אני נוטה לקרוא לו 70% העיקריים של האישיות. מבנה היסודות הייחודי לאדם בשונה מהמשפחתי (מולד) , יספר לנו הרבה על אופיו הפנימי ולאן אנו מעוניינים לכוון אותו בטיפול, על מנת  להמשיך את חייו באופן מאוזן יותר.

בין המורים ישנם גישות שונות כיצד מודדים יסודות אלו. נראה בתמונה שלפנינו שמראה העין לא יספר לנו את האמת . בתמונה לפנינו בהסתכלות על פי מראה לאדם זה יש אדמה ענקית ולא הגיונית בגודלה וברור שהאדמה פלשה למים. מכאן שעל מראה אי אפשר לסמוך.

 

אציע את הגישה למדידת היסודות הנרכשים שקיבלתי ממורי, וממה שנוכחתי לאורך הדרך:

איך מודדים את גודל ארבעת היסודות הנרכשים?

ישנה תמונת עזר לכל הסעיפים בהמשך

 • על פי מבנה העצמות (ולא הבשר הרך) נקבע גודלו של יסוד.

 • כף הרגל מחולקת לחמישיות,  ישנו ייצוג כפול למים – עליונים ותחתונים.

 • לכל יסוד חמישית בכף הרגל ולמים שתי חמישיות.

 • הגבול בין אדמה למים – קו החגורה, יימדד בקו ישר מהמלאולוס המדיאלי לכף הרגל ולא לפי המראה של גודל הכרית.

 • קו הסרפעת בין מים לאש יימדד בעזרת התחתית של ראשי עצמות המטטרסל אותן ניתן לחוש במגע, ולא על פי גודל בשר הכרית (פעמים רבות פולש או נפלש).

 • קו הכתפיים בין אש לאוויר ימדד על פי ראשי עצמות המטטרסל .

 • הדרך הנכונה להתבונן ולמדוד גודלו של יסוד היא בצד המדיאלי של הכף.

 • למדידת החמישית האדמתית נמדוד מקצה העקב עד קו החגורה.

 • המדידת המים נמדוד בין קו החגורה לקו הסרעפת על אזור עמוד השדרה .זה קו מעוגל עם הקשת השדרתית.

 • מדידת האש בין קו הסרעפת לקו הכתפיים על עמוד השדרה.

 • גודלו של האוויר הוא על פי מדידה של בוהן 1מדיאלית מקו הכתפיים עד ראש הבוהן.

 • הגדרת של אדם היא על פי כל היסודות שלו ולא לפי הגדול בלבד. לדוגמה : אדם בעל יסוד אש גדולה אדמה ואוויר בינוניים ומים קטנים.

 

תובנות לגבי המבנה הנרכש

 • היסוד הגדול של האדם הוא כישרונו העיקרי הוא מחסן כוחותיו ומנוע ההתקדמות בחייו.

 • היסוד הקטן שיש באדם הוא יסוד המספיק לעשות בו שימוש טוב, לבחירת האדם ,אך אין ביסוד זה משיכה גדולה לפעול בדרכו.

 • תמיד האדם יוכל לבחור להתנהל על פי יסוד שהוא לא היסוד הגדול שלו, אך הוא יהיה מסופק חלקית .לעיתים זה צורך, וזו מהות האדם לבחור כרצונו את ההתנהלות שלו. לדוגמה : לאמץ התנהגות אדמתית הישרדותית בתקופות הישרדות.

 •  יסוד בולט שהאדם דחפו קדימה ,על ידי יציבה הוא יסוד שאדם בחר להתנהל על פיו אך ייתכן שהוא יסוד קטן מבנית, ולכן האדם מתאמץ לפעול לפי רצונו – סיפוק לא יחווה מכך. לדוגמה : יסוד אש קטן מבנית, דחוף קדימה ואדום במיוחד.

 • יסוד מסומן מאוד הוא יסוד שלאדם קשה להתנהל איתו וכל מפגש עם המציאות משאיר חריטות על האדם.

 • אם היסוד החלש הוא היסוד העיקרי , האדם לא יודע להתנהל כיאות עם המנוע העיקרי שלו. דבר שיגרום תסכול רב.

 • אם היסוד המוחלש ברגל הוא יסוד בינוני או קטן , האדם חווה קושי להתנהל עם היסוד הזה אך זה לא משבר רציני בדרך כלל , כי היסוד העיקרי מכתיב התנהלות.

 • ככל שיש יותר מיסוד גדול אחד (ייתכנו שלושה ממוצעים ורק יסוד אחד קטן) , האדם נמשך ליותר מכיוון אחד בכל תחומי חייו .דבר זה ייתן לו יכולות  וכישרונות מרובים אך גם צורך לעבודה פנימית רחבה יותר על מנת להתנהל עם כמה כוחות יחד בהרמוניה. תוך נתינת ביטוי לכוחותיו המרובים.
   

אשמח להארות על מנת לחבור לכוחותינו הפנימיים ולעזור למטופלינו למצוא סיפוק בריאות ומלאות.

דובב גלס, מרצה לרפלקסולוגיה במכללת רידמן. מטפל במגוון שיטות, מלמד הילינג וכלי אבחון שונים.
לדף הפייסבוק של דובב לחצו כאן

לאתר של דובב גלס

bottom of page