top of page

הנחה בביטוח מקצועי

מישל אקרמן, סוכן ביטוח המתמחה באחריות מקצועית.

העמיד לרשות החברים באגודה, פוליסה מקיפה, בעלות של 1,050 ש"ח לשנה (כולל כל האותיות הקטנות..).

הפוליסה מיועדת לכל המטפלים החברים באגודה, שאין להם היום ביטוח אחריות מקצועית בחברת כלל.

מי שיש לו ביטוח במקום אחר ורוצה לעבור, יקבל יעוץ פרטני, מה מתאים לו להמשך הפוליסה.

מישל אקרמן - ביטוח 09-9514160 050-5281348

Please reload

bottom of page